Recent blog posts

Posted by on in Vera
  Bezumno je… mrzeti sve ruže jer si se ogrebao na jedan trn. Bezumno je … odustati od svojih snova jer se jedan nije ostvario. Bezumno je… izgubiti nadu u molitve jer jedna nije uslišana. Bezumno je… odustati od svojih napora jer je jedan bio uzaludan. Bezumno je… okriviti sve prijatelje jer te jedan izneverio. Bezumno je… ne vjerovati u ljubav jer ti je neko bio neveran ili ti nije uzvratio ljubav. Bezumno je… odbaciti svaku mogućn...

Posted by on in Zajednica
  Nije najvažnija moja lična sreća, već da učinim druge srećnima. Nije najvažnije biti voljen, već da se vole drugi i bude se na blagoslov drugima. Nije najvažnije uživati, već umeti podeliti to što imaš sa drugima. Nije važno da li će nešto biti urađeno po mome, već spremnost odreći se sebe. Nije najvažnije naći svoj život, već umeti ga izgubiti. Nije najvažnije ispunjenje mojih zadovoljstava, već znati uživati u tuđim zadovoljstvima. Nij...

Posted by on in Samodisciplina
Izbroj dobijene blagoslove a ne krstove koje moraš nositi. Izbroj sve svoje dobitke a ne gubitke. Izbroj sve svoje trenutke radosti umesto dana tuge. Izbroj sve svoje prijatelje a ne svoje neprijatelje. Izbroj svaki svoj osmeh a ne svoje suze. Izbroj svoje trenutke hrabrosti a ne straha. Izbroj svoja dobra dela a ne loša. Izbroj svoje zdravlje umesto svog novca. Na kraju uračunaj u sve to Boga a ne sebe....
Anet Larkins
Svetu je poznata kao "žena koja ne stari", a o njoj su pisali brojni strani časopisi, i to s razlogom. Od ove 72-godišnjakinje zaista ima šta da se nauči. Anet Larkins je žena koja sa svoje 72 godine ima lice i telo devojčice, a tajnu svog mladolikog izgleda i dobrog zdravlja već godinama deli sa javnošću, otkrivajući svoje recepte za jela koja sama priprema i napitke kojima svakodnevno čašćava svoj organizam. Za ovu damu, godine su samo broj...

Posted by on in Politika
    Kada se postavlja pitanje o moći društvenog i državnog uredjenja da obuzda ljudski karakter koji je izvor skoro svih problema čovečanstva, teška srca se mora priznati da je ta bitka unapred izgubljena. Tako, ako je karakter naroda blagorodniji i pitomiji, skoro je izvesno da će sistemi uredjenja države takvog naroda, uredjenja koje je taj narod sam izabrao, biti plodotvorniji u smislu nekog napretka i blagostanja. Kod naroda "divljačnijih", p...