Recent blog posts

Posted by on in Brak
Intimna (bliska partnerska ili ljubavna) veza je forma u kojoj većina ljudi provodi život pa stoga ima centralnu ulogu u celokupnom ljudskom iskustvu. Ljudi imaju univerzalnu potrebu da pripadaju, osećaju se sigurno i da pružaju ljubav. U intimnim vezama ostvarujemo snažnu emocionalnu povezanost sa partnerom i zadovoljavamo ove univerzalne ljudske potrebe. Intimnost se generalno odnosi na osećanje povezanosti i pripadanja. To je bliska emociona...

Posted by on in Porodica
Za mnoge stvari teško je pronaći dovoljno dobre razloge, tako i za gradnju montažne kuće. Na kraju svako odlučuje u zavisnosti od sopstvenih uverenja. Mi samo možemo donekle usmeriti izbor, dati neke parametre koji bi pokazali prednosti koje ima montažna kuća u odnosu na klasičnu kuću čvrste gradnje. Odluka ostaje na kupcu kuće ili investitoru koji planira gradnju. Neke prednosti montažne kuće 1. Jeftinija gradnja – montažne kuće u proseku ...

Posted by on in Duhovni rast
b2ap3_thumbnail_BrainHead200Square.jpg
NAJŽEŠĆA, NAJTEŽA I NAJODLUČNIJA BITKA KOJA SE IKADA VODILA JESTE BITKA ZA LJUDSKI UM... Prije mnogo godina jedan kineski vladar je sagradio veliki zid na granici svoje zemlje, s anamjerom da je zaštiti od upada neprijateljskih naraoda sa sjevera. Kineski zid proteže se sa stotinama kilometara, a na vrhu je širok da se mogu mimoići borbena kola. Danas je to jedno od svjetskih čuda, i jedini objekt građen ljudskom rukom vidljiv s Mjeseca. Međuti...

Posted by on in Umetnost
Sa mnom je gotovo bilo onoga trenakad sam rekaoNemojA ti si htela i htelaA ja sam pitaoZaštoA ti si reklaZato zato i zatojer tako čini žena Ti si najbolja od svihKojima sam želeo da kažemTo što govorim tebiSuviše znam o sebi i o svemuveć sam prešao granicu grešnugde ništa nije svetoI ništa nije sramotaSav sam na drugoj strania iza mene gori ko večni plamenjedino tvoja lepota Ti si najbolja od svihkojima sam želeo da kažemto što govorim tebial s...

Posted by on in Duhovni rast
Kliford Goldštajn Na čemu se stvarno temelji svrha našeg života? Na tome kako smo došli ovde – na čemu bi drugom? Kao što je hrast sadržan u žiru, tako se i naš smisao nalazi u našem početku. A šta to znači? Postoje dva osnovna, sveobuhvatna gledišta o ljudskom nastanku. Prvo vidi univerzum i sve što je u njemu kao proizvod čisto materijalnih stvari, ističući da se kosmos pojavio zahvaljujući slučaju. Sve – od galaksije Andromede do naših najd...