Najnowsze wpisy
Udostępnione zdjęcie przez w w Koniec świata

b2ap3_thumbnail_krwawy-ksiyc.jpg

wiadomosci.onet.pl/swiat/krwawy-ksiezyc-srebrny-glob-skryl-sie-w-cieniu-ziemi/c3yhm     Zbliża się koniec świata? W mi­nio­nym ty­go­dniu by­li­śmy świad­ka­mi rzad­kie­go zja­wi­ska astro­no­micz­ne­go. Mars, Zie­mia i Słoń­ce usta­wi­ły się w dość rzad­kiej "opo­zy­cji pla­net", zwa­nej te­tra­dą, która zda­rza się raz na około 778 dni. Chrze­ści­ja­nie uwa­ża­ją, że może ona zwia­sto­wać ko­niec świa­ta. Zja­wi­sko jest wy­jąt­ko­wo nie...
Ostatnia modyfikacja w

Dodane przez w w Wzrost
b2ap3_thumbnail_Abraham.jpg
Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany,  aby pójść na miejsce,  które miał wziąć w dziedzictwo,  i wyszedł,  nie wiedząc,  dokąd idzie (Hbr 11,8). Wielu ludzi przeciwstawia Boga Starego Testamentu Bogu Nowego Testamentu.  Pewna osoba powiedziała: Bóg Starego Testamentu był Bogiem sądu, Bogiem, który zabijał mężczyzn, kobiety i dzieci. Takiego Boga widzi człowiek w Starym Testamencie. Popatrzmy na jeden starotestamentowy przykład tego ...
Ostatnia modyfikacja w
b2ap3_thumbnail_screen_20140417-133535_1.png
„Stworzenie: Ziemia jest świadkiem” (The Creation: The Earth is a Witness), to wynik czterech lat intensywnej pracy 46-letniego Henry Stobera. Początkowo, Stober przygotowywał film z myślą o skromnej (lokalnej) dystrybucji. Niewielki projekt bardzo szybko przekształcił się jednak w ogromne przedsięwzięcie, a sam reżyser odwiedził pięć kontynentów, aby uchwycić zdjęcia, które najlepiej zobrazują obecność Boga w jego dziele. „Stworzenie…” rozpoc...
Ostatnia modyfikacja w

Dodane przez w w Studium biblijne
image
“A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest prawdziwe, jako Słowo Boże, które też w was skutecznie działa” (1 Tes 2, 13). Podczas II wojny światowej, a potem podczas wojen w Korei i Wietnamie, Biblia stała się nową księgą dla wielu tysięcy młodych ludzi, którzy narażali życie, walcząc na froncie. Ludzie stojący w obliczu śmierci, uświadamiali sobie, że ...
Ostatnia modyfikacja w

Dodane przez w w Nadzieja
b2ap3_thumbnail_05.jpg
„On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokości” (Hbr 1,3). W tych słowach zawarte jest jedno z najdonioślejszych przesłań Biblii. Fragment ten opisuje nie tylko Pana, który rozwiązał problem grzechu przez swoje wcielenie, życie, śmierć i zmartwychwstanie, ale także Pana, który żyje i panuje wraz z Bogiem. Ta wielka ...
Ostatnia modyfikacja w