Recent blog posts

Posted by on in DUHOVNI RAST
b2ap3_thumbnail_god-hugging-man-in-clouds.jpg
O gorka patnjo i tugo Zašto je ikada postojalo vreme Kada sam ponosno govorio Isusu: „Samo moje i ništa Tvoje.“   Ipak, Ti si me našao: Posmatrao sam Ga Kako krvari na prokletom drvetu; A moje čežnjivo srce reklo je bojažljivo: „Ponešto moje i ponešto Tvoje.“   Iz dana u dan Njegova nežna milost, Isceljujuća, uslužna, potpuna i slobodna Spustila me je dok sam šaputao: „Manje moje, a više Tvoje.“   Više od najviših nebesa, Dublje o...
Last modified on
Kada završi obuku ona će jednog dana sa svojim orlom krenuti na minus 40 u lov na lisice i zečeve kako bi donijela hranu kući. Ashol Pan ima samo 13 godina i kada je vidite u učionici djeluje vam kao i svaka druga djevojčica koja živi u Mongoliji. Ipak njena priča je zadivila svijet. Vjeruje se naime da je ona jedina djevojčica koja sa zlatnim orlom lovi lisice i zečeve u planinama Mongolije. Raspon krila ove nevjerovatne ptice je skoro ...
Last modified on
Mnogo je inteligentnih ljudi koji ne žive život shodno svojim sposobnostima. Ne žive uspjeh kakav zaslužuju, nemaju novca za udoban život, ne uživaju ugled koji im realno pripada i ne napreduju ili je progres spor za njihov intelekt. U čemu je problem? Šta to inteligentni ljudi zaboravljaju? U pitanju su jednostavne stvari... Znanje i inteligencija ničemu ne služe bez akcije. Genije ili doktor kvantne fizike su posebni ljudi, ali ako svojim dje...
Last modified on
Svi se, s vremena na vrijeme, suočavamo sa stresom. Na njega mogu uticati mnogobrojni faktori, od svakodnevnih životnih izazova do sitnica s kojima ne možete izaći na kraj. Često ga nazivaju i bolešću modernog doba, a on može imati izrazito negativan uticaj na cjelokupno zdravlje. Simptomi su veoma različiti pa variraju od problema sa spavanjem do razdražljivosti. Stres je, takođe, vodeći uzrok mnogobrojnih oboljenja, a neka od češćih su gubitak ...
Last modified on

Posted by on in MOLITVA
b2ap3_thumbnail_a-molitva.jpg
"Bože, ne dopusti da srce naše ostane prazno, nego daj – pošto od Tvoje volje sve zavisi – da uvijek želimo i da se nadamo, i da to što želimo bude dobro i stvarno i da naša nada ne bude isprazna.  Daj da predmet naših želja bude viši i ljepši od našeg života i da se dobroj nadi nikad ne iznevjerimo zbog kratkih i varljivih ostvarenja koja zaklanjaju vidik i lažno obećavaju odmor. Daj nam prav put, sa prolaznim posrtanjima, a sa mirom i slavom na...
Last modified on