Welcome!

LIFEconnect topics

PORTRETET E JEZUSIT - 29 Prill

PORTRETET E JEZUSIT - 29 Prill   KRISHTI QË TROKET   “ Ja, unë qëndroj te dera dhe trokas; nëse dikush dëgjon zërin tim dhe të hapë derën, unë do të hyj tek ai dhe do të ha darkë me të dhe ai me mua.” (Zbulesa 3:20)   Një vajzë e vogël nguli sytë te një portret i Jezusit në galeri arti. Jezusi ishte ilustruar duke i trokitur derës së një shtëpie. Ishte një natë e ftohtë dimri dhe flokët e Krishtit ishin mbuluar me flokë dëbore. Vajza e shqetësuar pyeti mami...

Share this article:

Continue reading
45 Hits

PORTRETET E JEZUSIT - 30 Prill

PORTRETET E JEZUSIT - 30 Prill GJYKATËSI I DREJTË   “ Pas kësaj më pret gati kurora e drejtësisë që Perëndia, gjykatësi i drejtë, do të ma japë atë ditë.” (2 Timoteut 4:8)   Portretin e sotshëm apostulli Pal e ka zgjedhur nga fusha juridike. Titulli “Gjykatësi i drejtë” thekson atë që Krishti është patëmeta. Fal pozitës së veçantë të Jezusit, Perëndia e ka caktuar Atë si Kryegjykatës në gjykatën e lartë të Universit. (Shih Veprat 17:31) Jezusi është i pashoq në ...

Share this article:

Continue reading
38 Hits

PORTRETET E JEZUSIT - 28 Prill

PORTRETET E JEZUSIT - 28 Prill AI QË ËSHTË I BINDUR   “ Dhe duke u gjetur nga pamja e jashtme posi njeri, e përuli vetveten duke u bërë i bindur deri në vdekje, deri në vdekje të kryqit.” (Filipianëve 2:8)   Pa këtë portret, galeria e portreteve të Jezusit do të ishte e mangët dhe gjithë plani i shpëtimit do të ishte i dështuar në mënyrë tragjike. Biri i Perëndisë duhej të përulë veten plotësisht, të refuzojë tërë shkëlqimin, privilegjet dhe të drejtat qiellore ...

Share this article:

Continue reading
44 Hits

PORTRETET E JEZUSIT - 27 Prill

PORTRETET E JEZUSIT - 27 Prill I SHENJTI I PERËNDISË   “Ç’ka midis nesh dhe teje, o Jezus Nazareas? A erdhe të na shkatërrosh? Unë e di kush je: I Shenjti i Perëndisë.” (Mark 1:24)   Sa ironike!  Edhe pse Krishti nuk kishte asgjë të përbashkët me demonin e Kapernaumit, ai ishte i pari për të pranuar haptas që Krishti është i Shenjti i Perëndisë. Ky titull hyjnor përmendet në Bibël 40 herë. Ai përdoret tri herë në Dhiatën e Re, çdo herë në lidhje me Jezusin. Apos...

Share this article:

Continue reading
44 Hits

PORTRETET E JEZUSIT - 26 Prill

PORTRETET E JEZUSIT - 26 Prill VIZITORI HYJNOR   “ Bekuar qoftë Zoti, Perëndia i Izraelit, sepse e ka vizituar dhe e kreu çlirimin e popullit të vet.” (Luka 1:68)   Ne të gjithë kemi përjetuar një gëzim të vërtetë duke mirëpritur në shtëpinë tonë një mik ose vizitor të shumëpritur. Zakaria, i mbushur me Frymën e Shenjtë, përjetoi një çast jashtzakonisht të gëzuar kur mësoi që Perëndia së shpejti do të vizitonte popullin e Tij për tu dhuruar atyre shpëtim. I prek...

Share this article:

Continue reading
47 Hits