Recent blog posts

Posted by on in RRITJA
b2ap3_thumbnail_destop-009.png
“Mjeri unë” para idealit të Zotit Zoti është drita ime dhe shpëtimi im; nga kush do të kem frikë? Zoti është kështjella e jetës sime; nga kush do të kem frikë? -Psalmi 27:1   Gjatë dy muajve të kaluara ne jemi përqëndruar tek Mateu 5:2-12, domëthënë tek bekimet. Që nga fillimi i studimeve kemi vënë re që këto tetë cilësi duhet të jenë në qendrën e jetës të çdo të krishteri. Madje mund të themi që këto cilësi përshkruajnë si duhet të jetë ...

Posted by on in RRITJA
b2ap3_thumbnail_1_20150302-124158_1.jpg
një tjetër pamje e qiellit Sepse ja, unë krijoj qiej të rinj dhe një tokë të re, dhe gjërat e mëparshme nuk do të kujtohen më dhe nuk do të vijnë më në mëndje. -Isaia 64:17   Para se t’i themi lamtumirë bekimeve dhe mendimeve rreth shpërblimit të madh ndaj ndjekësve besnikë të Krishtit, ne duhet të hedhim sytë edhe njëherë drejt Qiellit. Tetë bekime sikur përfshinë premtimin që shpërblimi i ndjekësve të Krishtit do të jetë Mbretëria Qiell...

Posted by on in RRITJA
b2ap3_thumbnail_destop-007.png
 a duhet të merakosEn besimtarët për shpërblimin? Pas kësaj më pret gati kurora e drejtësisë që Perëndia, gjykatësi i drejtë, dotë ma japë atë ditë, dhe jo vetëm mua, por edhe gjithë atyre që presin me dashuri tëshfaqurit e tij. -2 Timoteut 4:8   Disa njerëz mendojnë që të krishterët nuk duhet të merakosen për shpërblimin e ardhshëm. Kjo do të thotë që ne duhet të jetojmë pa menduar për premtimin Qiellor dhe duke mos patur frikë nga...

Posted by on in FËMIJËT
b2ap3_thumbnail_Nga-rng-tc-cho-b.jpg
Edhe pse mund të duket e hershme edhe me fëmijën e sapo lindur duhet të kemi kujdes në të folurën tonë. Marrdhënia nënë-fëmijë është proçesi bazë në zhvillimin e bebes suaj. Për sa i përket zhvillimit gjuhësor nëna rrënjos strukturën e të shprehurit(folurit) tek fëmija. Ajo çka ky artikull do të theksojë se kundrejt fëmijës duhet treguar kujdes në përdorimin e gjuhës që i adresohet fëmijës/foshnjës. Vetëm në muajin e prarë të jetës nëna mund t’i...

Posted by on in RRITJA
b2ap3_thumbnail_destop-008.png
të gëzohesh gjatë vështirësive Lum ju, kur njerëzit do t'ju urrejnë, do t'ju mallkojnë dhe do t'ju fyejnë, do ta shpallin emrin tuaj si të keq, për shkak të Birit të njeriut. Gëzohuni atë ditë dhe hidhuni nga gëzimi, sepse ja, shpërblimi juaj është i madh në qiell. -Luka 6:22-23 Kjo është e tepërt! Kush dëshiron të “gëzohet dhe të hidhet nga gëzimi” për shkakun që ai është i urryer, i përjashtuar, i fyer dhe i hedhur poshtë? Mendoj që kjo ësht...