Welcome!

LIFEconnect topics

Mali i Bekimeve -17 Tetor

Mali i Bekimeve -17 Tetor ARGUMENTI I PARË KUNDËR GJYKIMIT   Kur më pas gruri u rrit dhe jepte fryt u duk edhe egjra. … Dhe ai u tha atyre: "Këtë e ka bërë armiku". Atëherë shërbëtorët i thanë: "A do ti të shkojmë e ta shkulim?". Por ai tha: "Jo, kam frikë se, duke shkulur egjrën, bashkë me të, do të shkulni edhe grurin. I lini të rriten bashkë deri në të korra. Në kohën e korrjes unë do t’u them korrësve: Mblidhni më parë egjrën, lidheni në duaj për ta djegur; ...

Share this article:

Continue reading
63 Hits

Mali i Bekimeve -16 Tetor

Mali i Bekimeve -16 Tetor ANA TJETËR TË BEKIMIT E PESTË   Dhe, po të dinit se çfarë do të thotë: "Unë dua mëshirë dhe jo flijime," nuk do të kishit dënuar të pafajshmit. -Mateu 12:7 Të jesh zemërbutë – kjo është tema e thellë në kuptimin e mesazhit të ungjillit sipas Mateut. Një nga aspektet e zemërbutësisë është të mos gjykosh të tjerët, të mos ndëshkosh dhe të mos jesh tepër kritikues ndaj veprime dhe motive e të tjerëve. Disa veta e shohin Mateu 7:1 (“Mos gjykoni ...

Share this article:

Continue reading
61 Hits

Mali i Bekimeve -15 Tetor

Mali i Bekimeve -15 Tetor DUKE U BËRË SI ZOTI   Por Perëndia e di që ditën që do t’i hani, sytë tuaj do të hapen dhe do të jeni në gjendje si Perëndia të njihni të mirën dhe të keqen. -Zanafilla 3:5 “Sepse Biri i Njeriut nuk ka ardhur për të shkatërruar jetët e njerëzve por për t’i shpëtuar.” (Luka 9:56, përkthimi anglez.) Të ngjajsosh veten me Zotin, të marrësh në mënyrë të paligjshme pushtetin e Zotit – ky është tundimi i njerëzimit që prej kohës së Edenit. Duke gj...

Share this article:

Continue reading
61 Hits

Mali i Bekimeve -14 Tetor

Mali i Bekimeve -14 Tetor FRYMA E GJYKIMIT   Mos gjykoni dhe nuk do të gjykoheni; mos dënoni dhe nuk do të dënoheni; falni dhe do të jeni të falur. -Luka 6:37 Dje ne e pamë që “mos gjykoni” te Mateu 7:1 do të thotë të mos paragjykojmë ose të mos shpifim motivet e askujt, por kjo nuk do të thotë që të krishterët nuk duhet të analizojnë dhe të vlersojnë gjë. Sot do të hulumtojmë dallimin midis një kritike të sinqertë ose konstruktive dhe një kritike të tepruar. Një kri...

Share this article:

Continue reading
58 Hits

Mali i Bekimeve -13 Tetor

Mali i Bekimeve -13 Tetor MOS GJYKONI    Kështu, pra, secili nga ne do t’i japë llogari Perëndisë për veten e vet. -Romakëve 14:12 “Mos gjykoni.” Çfarë kishte ndërmend Krishti duke thënë këtë? Si shumë vargje të tjera të Biblës, edhe këtë mund t’a interpretojmë sipas qejfit tonë. Disa veta mbajnë qëndrimin që ne duhet të kuptojmë atë fjalë për fjalë. Pra, i krishterit nuk lejohet të japi opinionin e tij rreth dikujt tjetër. Njerëzit e tillë pohojnë që ne duhet t...

Share this article:

Continue reading
84 Hits