Welcome!

LIFEconnect topics

Mali i Bekimeve -26 Nëntor

Mali i Bekimeve -26 Nëntor TESTIMI DOKTRINAL Ligji dhe dëshmia: në rast se ata nuk flasin në përputhje me këtë Fjalë, kjo të thotë se nuk ka dritë në ata. -Isaia 8:20, (NKJV) Duhet të testojmë të gjithë mësuesit shpirtëror – qofshin anëtarët e kishës, qofshin pastorët. Dhe testimi ndodh me ndihmën e Fjalës së Zotit. Ne duhet të dëgjojmë me vëmendje atë çfarë na tregojnë dhe gjithashtu te ajo çfarë nuk na tregojnë. Shumica prej nesh mund të njohim direkt ndonjë mospërputhje...

Share this article:

Continue reading
5 Hits

Mali i Bekimeve -25 Nëntor

Mali i Bekimeve -25 Nëntor TESTIMI I FRYTEVE Mos e shuani Frymën.  Mos i përbuzni profecitë. Provoni të gjitha, mbani të mirën. -1 Thesalonikasve 5:19-21 Para disa javësh një person la takim me mua për të ndarë “një dritë të re”. Më lanë përshtypje fjalët e tij. Ai kishte studiuar Biblën dhe shkrimet e Ellen White në mënyrë të detajuar. Më la përshtypje edhe mënyra e sinqertë e së folurës së tij, edhe pse përfundimi im ishte që ky njeri po gabohet. Ju mund të më pyesn...

Share this article:

Continue reading
111 Hits

Mali i Bekimeve -24 Nëntor

Mali i Bekimeve -24 Nëntor FRYTET E MIRA DHE TË KËQIA Ju do t'i njihni nga frytet e tyre. A vilet vallë rrush nga ferrat ose fiq nga murrizat? -Mateu 7:16 “Ju do t’i njihni nga frytet e tyre.” Për shkakun e shkathtësisë së profetëve të rremë ju nuk mund t’i dalloni  ata nga pamja e jashtme. Ju duhet të testoni frytet e tyre. Sipas ligjit të natyrës, një pemë molle prodhon mollë; palmët e kokosit prodhojnë arra kokosi. Ju kurrë nuk do të merrni arra kokosi nga një dred...

Share this article:

Continue reading
121 Hits

Mali i Bekimeve -23 Nëntor

Mali i Bekimeve -23 Nëntor DELET DHE UJQËRIT Zoti i tha Moisiut: "Shiko, unë po të bëj si perëndi për Faraonin, dhe vëllai yt Aaroni do të jetë profeti yt. Ti do të thuash tërë ato që do të të urdhëroj unë dhe vëllai yt Aaroni do t’i flasë Faraonit, që t’i lërë të shkojnë bijtë e Izraelit nga vendi i tij. -Eksodi 7:1, 2 Profeti është njeriu që na tregon një mesazh nga Zoti. Profecia, nëse mendojmë pak, është një nga mrekullitë më të mëdha të Universit. Në një profeci Kriju...

Share this article:

Continue reading
90 Hits

Kurora e Adventit

Kurora e Adventit
  Fëmijët janë shumë kurështarë. Ata nuk pushojnë së pyeturit – Pse? Çfarë? Etj. Na lodhin shumë me këto pyetje, megjithatë, ata janë duke mësuar si funksionon bota. Mosha e parashkollorës është më e përshtatshme për të mësuar fëmijës vlerat të cilët doni që ai t’i mbajë gjatë gjithë jetës. Zoti thotë:   “Mësoji fëmijës rrugën që duhet të ndjekë, dhe ai nuk do të largohet prej saj edhe kur të plaket.” (Fjalët e urta 22:6)   Prandaj...

Share this article:

Continue reading
58 Hits