Recent blog posts

Posted by on in RRITJA
b2ap3_thumbnail_25-Most-Beautiful-Animals-Photography-StumbleUpon-19_20150525-192257_1.jpg
MADJE PESHORJA E TIJ U RILIND   Prandaj, duke e lënë mënjanë gënjeshtrën, secili t'i thotë të vërtetën të afërmit të vet, sepse jemi gjymtyrë, njeri me tjetrin. -Efesianëve 4:25   Një misionar në Poloni para shumë vitesh erdhi tek kasapi për të blerë një patë. Ai pa që dyqani ishte shumë i pastër dhe që zogjtë ishin të mirë. Kur misionari e pyeti kasapin rreth shpëtimit, sytë e tij u ndriçuan dhe ai tha: “Po, jam besimtar. Para dis...

Posted by on in RRITJA
b2ap3_thumbnail_original.jpg
“PO”-ja e TË KRISHTERIT   Dhe, para së gjithash, vëllezër të mi, mos bëni be as për qiellin as për dheun, as mos bëni ndonjë be tjetër; por le të jetë ''po'' -ja juaj ''po'' dhe ''jo'' -ja ''jo'', që të mos bini nën dënim. -Jakobit 5:12   Jakobi në tekstin e sotshëm citon fjalët e Krishtit tek Mateu 5:37. Besimtarët të vërtetë nuk duhet të betohen për këtë apo për atë. Ata duhet të kenë një reputacion të palëkundshëm rreth fjalëve t...

Posted by on in RRITJA
b2ap3_thumbnail_beautiful-images-20150313124455-5502dbc768873.jpg
BETIMET NË BOTËN MËKATARE   Sepse kur Perëndia i dha premtimin Abrahamit, duke qenë se s'kishte ndonjë më të madh që të përbetohej, bëri be me veten e tij duke thënë: ''Sigurisht do të të bekoj dhe do të të shumoj fort''. -Hebrenjve 6:13, 14   Dje ne e lexuam që apostulli Pal dhe madje vet Jezusi përdornin betime në situata të caktuara. Kështu nuk duhet të shohim Mateu 5:33-37 si ndalesë të rreptë për betime. Por leximi i sotshëm na...

Posted by on in RRITJA
b2ap3_thumbnail_cute_easter_widescreen_wallpaper_full_hd_desktop_background_download.jpg
LEXONI TË GJITHË SHKRIMET   Por fjala jote të jetë: Po, po; jo, jo; gjithçka më tepër vjen nga i ligu. -Mateu 5:37   Si duhet të interpretojmë urdhërat e Jezusit rreth betimeve? A duhet të kuptojmë këto tekste fjalë për fjalë, siç ato duken në shikimin e parë? Apo duhet të interpretojmë ato në dritën e teksteve të tjera të Dhjatës së Re? Kjo pyetje është e rëndesishme për dy arsye. Së pari, shumë prej nesh një ditë mund të ndodhen ...

Posted by on in RRITJA
b2ap3_thumbnail_bokeh-photography-12.jpg
MË SHUMË RRETH BETIMIT FARISEIK   Kush bën mëkat, bën edhe shkelje të ligjit; dhe mëkati është shkelje e ligjit. -1 Gjoni 3:4   “Mëkati është shkelje e ligjit.” Por çfarë është ligji? Skribët dhe farisenjtë do të na shpjegonin tek Mateu 5 që ligji është fjala e jashtme të rregullit, kurse mëkati është veprim që shkel ligjin. Por Jezusi kundërshon një shpjegim të tillë. Në këndveshtrimin e Tij (shih.Mateu 22:35-40) dhe të Palit (sh...