Recent blog posts

Posted by on in RRITJA
b2ap3_thumbnail_Top_flowers_hd_wallpapers.jpg
UNË PO JU THEM   Ju keni dëgjuar se u qe thënë të lashtëve: “Mos vrisni”; dhe: “Kushdo që vret do t'i nënshtrohet gjyqit”; por unë po ju them: "Kushdo që zemërohet pa shkak kundër vëllait të tij, do t'i nënshtrohet gjyqit; dhe kush i thotë vëllait të vet: “Rraka”, do t'i nënshtrohet sinedrit; dhe kush do t'i thotë: “Budalla”, do t'i nënshtrohet zjarrit të Gehenës. -Mateu 5:21, 22   Mateu 5:21, 22 është e para nga gjashtë ilustrimet,...

Posted by on in RRITJA
b2ap3_thumbnail_Flower-Butterfly-HD-Wallpaper-For-Desktop.jpg
DREJTËSIA JONË SHPËTON    Le të gëzohemi dhe të ngazëllohemi dhe le t'i japim atij lavdi, sepse erdhi dasma e Qengjit dhe nusja e tij është përgatitur! Dhe i është dhënë të vishet me li të hollë, të pastër dhe të shkëlqyeshëm, sepse liri i hollë janë veprat e drejta të shenjtorëve''. -Zbulesa 19:7,8     Disa njerëz nuk i pëlqejnë fjalë të tilla. Por qoftë kështu, ata nuk i pëlqejnë fjalët e Krishtit. Tek Mateu 5:20 Krisht...

Posted by on in RRITJA
b2ap3_thumbnail_Ladybug_walk.jpg
DUKE KALUAR TË TEJKALUESHMEN    Shenjtërohuni, pra, dhe qofshi të shenjtë, sepse unë jam Zoti, Perëndia juaj. Respektoni statutet e mia dhe i vini në zbatim. Unë jam Zoti që ju shenjtëron. -Levitiku 20:7,8   Nëse një prej fjalë kyçe tek Mateut 5:20 është drejtësia, atëherë tjetra është – “tejkaloj”. “Në qoftë se drejtësia juaj nuk është më e lartë nga ajo e skribëve dhe e farisenjve ju nuk do të hyni fare në mbretërinë e qiejve...

Posted by on in RRITJA
b2ap3_thumbnail_ws_Deep_Sky_Forest__Grass_Fields_1920x1080.jpg
MIRË JEZUS, PËR ÇFARË E KE FJALËN?    Dhe mos u konformoni me këtë botë, por transformohuni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj, që të provoni cili është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosuri vullnet i Perëndisë. -Romakëve 12:2   Njëzet vargjet e para të kapitulit 5 të Mateut na kanë kaluar nëpërmjet disa stuhive emocionale. Së pari, ne pamë, se si duhet të jetë karakteri ynë. Tani Jezusi na tregon që drejtësia jonë duhet të k...

Posted by on in RRITJA
b2ap3_thumbnail_6959820-wonderful-pink-tulips-blur-photo.jpg
SHËNJTËRIMI I VËRTETË   Tani shkoni dhe mësoni ç'do të thotë: "Unë dua mëshirë dhe jo flijime". Sepse unë nuk erdha për të thirrur në pendim të drejtët, por mëkatarët''. -Mateu 9:13   Jezusi në predikimin e Tij në Mal nuk na lë asnjë dyshim. Ai është i interesuar në drejtësinë tonë dhe ka merak rreth shenjtërimit të jetës sonë. Çfarë e krijon këtë drejtësi dhe shenjtërim? Me siguri, jo formalizmi i jashtëm i farisenjve. Krishti gji...