Recent blog posts

Posted by on in RRITJA
b2ap3_thumbnail_spring.jpg
“UNË KAM ARDHUR”   Në fillim ishte Fjala dhe Fjala ishte pranë Perëndisë, dhe Fjala ishte Perëndi. Ai (fjala) ishte në fillim me Perëndinë. Të gjitha gjërat u bënë me anë të tij (fjala), dhe pa atë nuk u bë asnjë nga ato që u bënë. Në atë ishte jeta... Dhe Fjala u bë mish dhe banoi ndër ne. -Gjoni 1:1-14   Mund të vë bast që ti as nuk i vure re këto fjalë! Ç’fjalë? “Unë kam ardhur” – ne vargun nga predikimi i Jezusit tek Mateu 5:17 ...

Posted by on in RRITJA
b2ap3_thumbnail_japanese_maple_wallpaper_by_aetherpie-d5blxii.jpg
JEZUS NË ZJARRIN E KRITIKËS   Dhe ja, aty ishte një burrë të cilit i qe tharë dora. ...  Atëherë ai i tha atij burri: ''Shtrije dorën tënde!''. Dhe ai e shtriu dhe ajo iu shëndosh si tjetra. Por farisenjtë, mbasi dolën jashtë, bënin këshill kundër tij si ta vrasin.. -Mateu 12:10-14   Krishti mbrojti drejtësinë. Kjo ishte baza e problemeve të Tij me udhëheqësit fetar. Krishti jo vetëm mësoi drejtësinë, por edhe jetoi një jetë të...

Posted by on in RRITJA
b2ap3_thumbnail_13_20150326-230716_1.jpg
LIGJI DHE PROFETËT   Dhe, duke zënë fill nga Moisiu dhe nga gjithë profetët,  ai u shpjegoi atyre në të gjitha Shkrimet gjërat që i takonin atij. -Luka 24:27   Kur Jezusi flet rreth ligjit dhe profetëve, Ai flet rreth Biblës së kohës së Tij – rreth Dhjatës së Vjetër. Ligji do të thoshte pesë librat e para të Biblës – të quajtura edhe pesë librat e Moisiut. Librat e profeteve u shkruan më vonë; profetet mësuan ligjin, shpjeguan ...

Posted by on in RRITJA
b2ap3_thumbnail_Violet-Purple-Flowers.jpg
HAPI I TRETË NË RRUGËN TONË ME KRISHTIN Mos mendoni se unë erdha për të shfuqizuar ligjin ose profetët; unë nuk erdha për t'i shfuqizuar, po për t'i plotësuar. -Mateu 5:17   Pothuajse tre muaj ne po ecim me Krishtin në Malin e Bekimeve. Gjatë rrugës kemi hulumtuar karakterin e krishterë në bekimet e Mateut 5:3-12 dhe ndikimin e krishterë tek Mateu 5:13-16. Tani kemi arritur tek pjesa më e gjatë e predikimit të Krishit. Mateu 5:17-48 flet...

Posted by on in RRITJA
b2ap3_thumbnail_nature-mother-lions-baby-animals-1024x768-wallpaper_www.jpg
GJË ABSURDE – I KRISHTERË FORMAL  ... të perëndishëm në dukje, por mohues të fuqisë së saj; edhe nga këta largohu. -2 Timoteut 3:5   Gjatë tre javëve të fundit kemi mësuar rreth ndikimit e krishterë. Sipas fjalëve të Krishtit, secili prej nesh është kripë dhe dritë. Pra, ne i dëshmojmë botës pa ndërgjegje me jetën tonë të përditshme, por gjithashtu edhe me ndergjegje duke ndarë të vërtetat e Fjalës së Zotit.  Kam edhe diçka tje...