Welcome!

LIFEconnect topics

Mali i Bekimeve -5 Gusht

Mali i Bekimeve -5 Gusht BORXHELITË E PACIPË   Sikurse Davidi shpall lumturinë e njeriut të cilit Perëndia numëron drejtësi pa vepra, duke thënë: ''Lum ata të cilëve u janë falur paudhësitë dhe të cilëve mëkatet u janë mbuluar. Lum njeriu të cilit Zoti nuk do t'ia numërojë mëkatin''. -Romakëve 4:6-8 Sipas mendimet të rabinëve, çdo mëkat krijon një borxh para Zotit, ndërsa çdo vepër e mirë shton depozitat e karakteristikave të mira të besimtarit. Edhe pse grumbulli i...

Share this article:

Continue reading
76 Hits

Mali i Bekimeve -4 Gusht

Mali i Bekimeve -4 Gusht MËKATI ËSHTË GJITHËPËRFSHIRËS   Dhe na i fal fajet tona, ashtu siç ua falim ne fajtorëve tanë. -Mateu 6:12 Para se njerëzit shprehin këtë lutje, ata duhet të kuptojnë nevojën për falje dhe të pranojnë haptas, që janë mëkatarë. “Na i fal faje tona.” Për të shprehur një lutje të tillë së pari duhet të pranojmë që nuk jemi siç duhet të ishim. Shumë besimtarë mendojnë që këtu mungon diçka. Ata lidhin mëkatin me alkoolizmin, vrasjen, tradhëtin ba...

Share this article:

Continue reading
82 Hits

Mali i Bekimeve -3 Gusht

Mali i Bekimeve -3 Gusht MËSIMET E TJERA TË BUKËS SË PËRDITSHME   "Ejani, të bekuar të Atit tim; merrni në trashëgim mbretërinë që u bë gati për ju që nga krijimi i botës. Sepse pata uri dhe më dhatë për të ngrënë, pata etje dhe më dhatë për të pirë; isha i huaj dhe më pritët, isha i zhveshur dhe më veshët, isha i sëmurë dhe ju më vizitonit, isha në burg dhe erdhët tek unë". -Mateu 25:34-36 Le të fokusohemi sot pikërisht tek fjala “tonë” në lutjen e Zotit. Krishti n...

Share this article:

Continue reading
88 Hits

Mali i Bekimeve -2 Gusht

Mali i Bekimeve -2 Gusht MËSIMET E BUKËS SË PËRDITSHME   Lum ata që gjejnë strehë tek Ai. (Të bekuar ata që kanë besim tek Ai – përkthim anglez). -Psalmi 2:12 “Ja, Perëndia është shpëtimi im; unë do të kem besim dhe nuk do të kem frikë.” (Isaia 12:2) Ndoshta mësimi kryesor i kërkesës për bukën e përditshme është varësia jonë absolute dhe totale ndaj Zotit, dhe këtu përfshihen edhe ata që nuk pranojnë këtë varësi. Mendoni pak! Pa Zotin nuk ka bukë – as bukë të përdit...

Share this article:

Continue reading
86 Hits

Kuptimi i miqësisë

Kuptimi i miqësisë Sot në mëngjes në bar më pyeti një zotëri:   - E di ti ç'është një miqësi? Isha gati të pergjigjesha por ai më ndërpreu:- E shikon atë zotërinë e ulur atje? Është shoku im më i mirë. Të dy kemi lindur në '39, jemi rritur bashkë. Ai ka qenë dëshmitar në martesën time, e unë në të tijën. Kemi blerë tokë për punë dhe çdo ditë vinim në këtë bar, merrnim Bianchino dhe lexonim gazetën. Ai më lexonte, se unë nuk di të lexoj dhe e dëgjoja.   N...

Share this article:

Continue reading
87 Hits