Recent blog posts

Posted by on in ESENCIALET
b2ap3_thumbnail_1017599_648638218497967_2008646999_n.jpg
Kështu Perëndia krijon dhe Perëndia çlodhet...  Bëni edhe ju kështu – krijoni, punoni, por pastaj pushoni për të kaluar kohën që mund të kënaqeni rreth asaj që keni krijuar. Disa vite përpara unë e vura re që djemtë e mi kishin zhvilluar një zakonë të bëzdisshëm duke thirrur mua: “O Ba, o Ba, o Ba!” Unë fillova të mendoj – ku është problemi? Pse e përsërisin tre herë? Një ditë ishim duke luajtur me blloqe formuesesh dhe një çast unë dëgjova dj...
b2ap3_thumbnail_bashkebisedimi.jpg
 Situdiues të shumtë i kanë dhënë përgjigjë këtij aspekti. Kvintilani (gojëtar/shkrimatar romanesh) e përshkron gojëtarin si: njri të mirë me fjalim të shkathët. Fliste mbi karakterin dhe sinqeritetin. Asgjë tjetër pa këto 2 veti, nuk do të mund ta bënte fjalimin të suksesshëm. Pierpont Morgan (financier, bankier amerikan) pohon se: prestigji më së miri fitohet me anë të karakterit, po ashtu edhe besimi i dëgjuesve.  Sinqeriteti me të cilin fle...
Studiuesit Hebre nëfakt nuk kanë dyshim rreth natyrës hyjnore të Mesisë, ata kanë problem vetëm mepranimin që Jezusi është Mesia. Nëse Jezusi ishte në tëvërtetë Perëndia, Ai duheshe të zotëronte disa karakteristika që ka vetëmPerëndia.A kemi ndonjë evidenc që Jezusi demonstroi ose pohoi që ai kakarakteristika hyjnore? Letësudiojmë disa karakteristika të Perëndisë në lidhje me Jezusin:  Përjetësia,  Gjithëpranimi,  Gjithëdijenia dhe ...
Video shared by on in SHPRESA

Posted by on in ESENCIALET
          Një nga ngjarjet më tërëndësishme përshkruar në Dhjatën e Vjetër është ardhje e Mesias për të çliruarpopullin e Tij dhe të tregojë karakterin e vërtetë të Perëndisë. Shumica estudiuesve Hebrenj e shikojnë këtë përshkrim në Dhjatën e Vjetër në dy mënyra. Ka profeci që tregojnëkarakteristikat e Mesias me anë e të cilëve mund ta njohim atë. Kaedhe historira në jetën e njerëzve të cilët na tregojnë disa të vërtetanga  jeta tokësore...