Welcome!

LIFEconnect topics

Mali i Bekimeve -3 Shtator

Mali i Bekimeve -3 Shtator THELBI I SKLLAVËRISË Askush nuk mund t'u shërbejë dy zotërinjve, sepse ose do të urrejë njërin dhe do ta dojë tjetrin; ose do t'i qëndrojë besnik njërit dhe do të përçmojë tjetrin; ju nuk mund t'i shërbeni Perëndisë dhe mamonit. -Mateu 6:24 Në atë kohë ky pohim me siguri tingëllonte më fort sesa sot për ne. Folja “shërbej” është përkthyer nga fjala “doulos”, e cila sot do të thotë “skllav”. Fjala “zot” është përkthyer nga fjala “kurios”; e cila s...

Share this article:

Continue reading
83 Hits

Mali i Bekimeve -2 Shtator

Mali i Bekimeve -2 Shtator ALEGORIA E LLAZARIT Por ai i tha: "Atëherë, o atë, të lutem ta dërgosh atë [Llazarin] te shtëpia e tim eti, sepse unë kam pesë vëllezër e le t'i paralajmërojë rreptësisht që të mos vijnë edhe ata në këtë vend mundimesh". Abrahami u përgjigj: "Kanë Moisiun dhe profetët, le t'i dëgjojnë ata". Ai tha: "Jo, o atë Abraham, por nëse dikush nga të vdekurit do të shkojë tek ata, do të pendohen". Atëherë ai i tha: "Nëse ata nuk e dëgjojnë Moisiun dhe prof...

Share this article:

Continue reading
74 Hits

Mali i Bekimeve -1 Shtator

Mali i Bekimeve -1 Shtator DRITA E ERRËT Perëndia i këtij shekulli ua verboi mendjet e atyre që nuk besojnë, që drita e ungjillit të lavdisë së Krishtit, që është shëmbëllimi i Perëndisë, të mos ndriçojë tek ata. -2 Korintasve 4:4 “Zoti është dritë dhe në Të nuk ka kurrfarë errësirë.” (1 Gjonit 1:5) Zoti është dritë! Mëkati verbon! Perëndia i këtij shekulli (satani) është përfaqësuesi i errësirës! Këto janë fakte thelbësore në Betejën e Madhe midis së mirës dhe së keqes. Q...

Share this article:

Continue reading
81 Hits

Mali i Bekimeve -31 Gusht

Mali i Bekimeve -31 Gusht SHIKIMI I DËMTUAR Tani kini kujdes që zemrat tuaja të mos rëndohen nga të llupurit, nga të dehurit dhe nga preokupimet e kësaj jete; që ajo ditë të mos ju zërë në befasi. -Luka 21:34 “Dema më la, sepse deshi këtë botë.” (2 Timoteut 4:10) Kjo është një sëmundje që zhvillohet me kalimin e kohës. Lentet e syrit gradualisht mbulohen me një perde. Ata bëhen më shumë e më të paqartë deri sa shkaktohet një verbëri e pjesshme ose totale. Kjo sëmundje e p...

Share this article:

Continue reading
93 Hits

Mali i Bekimeve -30 Gusht

Mali i Bekimeve -30 Gusht DUKE SHMANGUR SKIZOFRENINË SHPIRTËRORE Vëllezër, sa për vete, ... po bëj këtë: duke harruar ato që kam lënë pas dhe duke u prirur drejt atyre që kam përpara, po rend drejt synimit, drejt çmimit të thirrjes së lartme të Perëndisë në Krishtin Jezus. -Filipianëve 3:13, 14 Nuk jam një tifoz i zjarrtë i garave sportive, por më pëlqen të shoh lojrat olimpike. Në tekstin e sotshëm Pali ka ilustruar një vrapues i cili po priret drejt vijës së finishit. V...

Share this article:

Continue reading
86 Hits